موتور برق | قیمت موتور برق

موتور برق  یا موتور الکتریکی دستگاهی است که از زمان اختراع برق، یکی از بزرگترین پیشرفت های  در زمینه مهندسی و تکنولوژی بوده است. موتور برق چیزی جز دستگاه الکترومکانیکی نیست که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. این تبدیل به خاطر موتور می باشد.(موتور برق هندا المکس ژاپنموتور برق جیان دونگموتور برق لانسینموتور برق چینی)

انواع موتور برق

  • موتور برق های بنزینی
  • موتور برق های گازوئیلی
  • موتور برق های گازسوز