دیزل کامینز

شرکت  کامینز در سال 1919 توسط مهندس Clessie Cummins تاسیس شد . از اولین شرکت  های فن آوری پیشرو در سال های 1800 است که در آلمان توسط رودلف دیزل ساخته شده است.Cummins Distribution  Europe تنها ارائه دهنده موتورهای اصلی و ژنراتورهای Cummins در سراسر اروپا است.