دیزل ژنراتور کوپله فابریک | دیزل ژنراتور

به ژنراتوری که عملیات کوپله ی آن در هر کشوری غیر از کشور ایران انجام شده باشد ، کوپله فابریک می  گویند و لازم است بدانید که هیچ یک از تولید کنندگان موتور یا ژنراتور ،  خودشان عملیات کوپله را انجام نمی دهند و شرکت های جداگانه ای مانند شرکت  ما در جاهای مختلف دنیا هستند که به صورت مستقل عمل کرده و هر برندی از  موتور را با هر برندی از ژنراتور  کوپله کرده و عرضه می نمایند . افتخار و خاص بودن کوپله های فابریک در  گذشته متعلق به کشور های اروپایی و آمریکایی بودند ولی با تولید موتور و  ژنراتور ها به حالت جدید و عدم نیاز به هم محور شدن موتور و ژنراتور ها توسط  کوپله کار که مهمترین و تخصصی ترین مورد را در بحث کوپله در گذشته به عهده  داشت ، کشورهای غیر آمریکایی و غیراروپایی مانند افغانستان و ترکیه و  لبنان و . . . هم اقدام به بهره بردن از کلمه کوپله فابریک در بازار ایران نمودند .